Wij zien de maatschappij verharden. Er worden personen buitengesloten omdat zij volgens de maatschappij niet mee kunnen komen. Voor deze kwetsbare doelgroep zetten wij van COMFORT HOME ons op verschillende manieren in. Wij bieden kleinschalige opvangmogelijkheden en dagbesteding in een kleinschalig team.


LANGDURIGE OPVANG

Wij zijn een kleinschalig gezinshuis die gericht is om  jeugdigen in de leeftijd van 6 - 18 jaar te begeleiden, veelal met hechtings- en gedrags-problematiek. Ontwikkeling van autonomie staat bij ons centraal. Hierbij gaan we vooral uit van de talenten van de kinderen en werken samen aan wat ze nog moeten leren. We kijken naar (probleem)gedrag door ons te richten op de onderliggende oorzaken. Focus ligt op normalisatie en stabilisatie. Het netwerk wordt, waar mogelijk, zoveel mogelijk betrokken. 


Als gezinshuisouders vormen wij de vaste basis en bieden professionele begeleiding onder aanwezigheid van een ervaringsdeskundige.

TIJDELIJKE OPVANG

In weekenden en vakanties bieden wij de mogelijkheid om jongens en meiden op te vangen die (tijdelijk) niet naar huis kunnen in de vorm van logeeropvang. Kinderen krijgen de aandacht en begeleiding die zij nodig hebben om zich thuis te voelen en zich te kunnen ontspannen. Uit logeren moet vooral leuk zijn. Activiteiten worden aangepast aan de behoefte en wensen van de jongeren binnen de gestelde kaders en dragen bij aan een ontspannen en gevarieerd weekend- en/of vakantieverblijf.


Onze crisisopvang is bedoelt voor jongens in de leeftijd van 6 - 18 jaar in crisissituaties die, om welke reden dan ook, dakloos zijn geworden en acuut opvang nodig hebben. Het verblijf is altijd tijdelijk van aard. Het verblijf is daarom altijd zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Tijdens het verblijf worden kinderen geobserveerd. Resul-taten van de observatie worden gebruikt om te beoordelen wat het kind in de (nabije) toekomst nodig heeft op het gebied van wonen en hulpverlening.


DAGBESTEDING 

Op werkdagen bieden wij dag-bestedingsactiviteiten aan voor jongeren en (jong)volwassenen (m/v) die vastlopen in onze maatschappij.  In onze houtwerk-plaats kloven wij hout, voeren wij diverse houtprojecten uit en restylen wij meubels die in onze kleinschalige winkel worden verkocht. Daarnaast bouwen & verhuren wij Lego

De activiteiten dragen bij aan ieders ontwikkeling en worden aangepast aan het individu met als doel de zelf-redzaamheid te vergroten om terug te keren in de maatschappij naar regulier werk daar waar mogelijk.  


Er wordt gewerkt met kleine en grote machines en gereedschappen altijd onder begeleiding. Wij bieden op vele werkterreinen dagbesteding aan.Disclaimer: aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COMFORT HOME.