COMFORT HOME GLD

 


DISCLAIMER WEBSITE 

De website COMFORT HOME en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van COMFORT HOME . Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COMFORT HOME

De getoonde informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. COMFORT HOME behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde hyperlinks op deze website leiden naar websites buiten het domein van COMFORT HOME welke geen eigendom zijn van COMFORT HOME, maar zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze hyperlinks geactiveerd worden, wordt de website van COMFORT HOME verlaten. Hoewel COMFORT HOME uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door COMFORT HOME worden onderhouden wordt afgewezen.
  
COMFORT HOME
sluit alle aansprakelijkheid uit voor op welke wijze dan ook directe of indirect geleden schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website COMFORT HOME.