COMFORT HOME GLD

 

GEZINSHUIS

Wij zijn van mening dat het gezin het meest krachtige micro systeem is in onze samenleving. Binnen een gezin worden normen en waarden meegegeven. Worden kinderen voorbereid op de toekomst. Het gezin is een veilige haven waar je als kind op terug kan vallen wanneer dit nodig is. Wij zijn van mening dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om veilig op te kunnen groeien binnen zijn eigen gezin. Voor kinderen waarvoor dit niet het geval is, en die (tijdelijk) niet naar huis kunnen, zetten wij ons in. Bij ons mag een kind zijn wie hij is. Met al zijn fratsen en nukken want ieder mens is immers uniek! Gewaardeerd worden om wie je bent en behandeld worden als ieder ander in de samenleving, dat is waar wij voor staan. 


Wij bieden: Een plek waar kinderen in rust en structuur kunnen groeien naar volwassenheid. Dit gebeurt in een kleinschalige beschermende woonvorm. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om alle kinderen de aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben. Er worden duidelijke regels gesteld zodat een ieder duidelijk de grenzen van onze opvangmogelijkheden weet. Kinderen krijgen de aandacht en begeleiding die zij nodig hebben om zich thuis te voelen, zich te ontwikkelen maar bovenal om zich te kunnen ontspannen. De behoefte en wensen van de kinderen staat hierbij centraal.


Onze woning: Onze opvang biedt rust en ruimte voor elk individu. Onze ruime 2/1 kapwoning, gelegen in Apeldoorn, ligt op een rustige locatie in een bestaande woonwijk waardoor externe prikkels voor de kinderen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd maar waar zij niet worden weggehouden van het 'normale' dagelijks leven. Kinderen kunnen bij ons fijn buitenspelen maar ook binnen is er voldoende leefruimte om zichzelf te ontplooien of juist lekker te ontspannen. De kinderen hebben een ruime kamer die gezellig is ingericht zodat zij zich, indien gewenst, terug kunnen trekken. Wij bieden plek voor maximaal 4 jeugdigen.

 

Doelgroep: Ons gezinshuis is geschikt voor jongeren (6 - 18 jaar) met complexe gedrags- en hechtingsproblematiek:

 • IQ vanaf 80 (beneden gemiddeld) of hoger;
 • voor wie het nog mogelijk is of waarvan verwacht kan worden dat ze potentie hebben om in een  gezinsstructuur met vaste opvoeders te wonen en kunnen meedraaien in een gezinssituatie;
 • zindelijk zijn;
 • zelfstandig kunnen eten, - douchen en - naar het toilet gaan;
 • zelfstandige taken kunnen uitvoeren of de mogelijkheid om dit aan te leren en/of te verbeteren;
 • waarbij de persoonlijke hygiëne aanwezig is of goed is aan te leren;

Uitsluitingen: Wij vinden het van groot belang dat een ieder op een respectvolle manier met elkaar om gaat en rekening houdt met elkaar. Omdat wij kinderen zoveel mogelijk willen laten opgroeien in een ‘gewoon’ gezin vinden wij onderstaande gedragingen niet passen binnen ons gezinshuis:
 • (daders) seksueel overschrijdend gedrag.
 • agressieve gedragingen jegens de gezinshuisouders of andere jongeren waardoor de veiligheid in het geding komt. 
 • het stelselmatig stelen of vernielen van spullen/opstallen past niet binnen onze normen en waarden van hoe wij met elkaar omgaan.
 • seksuele intimidatie, agressie, geweld, uitdagingen, discriminatie op grond van: ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of genderidentiteit, burgerlijke staat óf elk ander ongewenst gedrag.
 • het gebruik van alcohol, drugs en roken.
 • agressieven gedragingen of seksueel gedrag/intimidatie jegens dieren 

Onze opvangmogelijkheden zijn niet geschikt voor kinderen of jongeren met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen